Kinh Vì Dấu[1]

KinhVì Dấu[i] Về ý nghĩa từ ngữ, “vì Dấu Thánh Giá” nghĩa là “tưởng nhớ đến Dấu Thánh Giá” của Chúa, tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn mà Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta. Ta tin, đồng thời ta cũng xin Chúa Giêsu cứu và giải thoát ta khỏi kẻ thù.

Theo gương Đức Kitô vua làm vinh danh Thiên Chúa

Theo gương Đức Kitô vua làm vinh danh Thiên Chúa Để làm vinh danh Chúa, chúng ta nghĩ tới nhiều cách. Dù với cách nào, chúng ta cũng đều muốn gởi một sứ điệp cho những người xung quanh để họ thấy rằng : Chúa yêu thương chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta.

Tâm tình noel

Tâm tình noel Đời mỗi người môn đệ Chúa thường được chi phối bởi một vài biến cố. Những biến cố ấy đã gây nên cảm xúc mạnh. Cảm xúc mạnh ấy làm nên những đợt sống tâm tình riêng tư chảy qua bề sâu suốt cuộc đời họ. Chảy qua để nhuộm đời sống họ thành một màu nào đó của Tin Mừng.