vô cảm
Chuyện vô cảm trên đường

Chuyện vô cảm trên đường

Lâu nay, báo chí hay nói về tình trạng vô cảm trên đường phố: nhiều người dửng dưng khi thấy một tai nạn, thay vì tích cực chạy đến giúp đỡ người trong cuộc. Tôi cũng từng băn khoăn nhiều về chuyện này, rồi được mục kích hai câu chuyện thực tế, lại hiểu thêm lý do tại sao người ta vô cảm.

Truyền đạt Tin mừng

Truyền đạt Tin mừng Ngày 4.12.1963, Công đồng Vaticanô II công bố Sắc lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica) và từ 50 năm nay, hằng năm Giáo hội đều dành một ngày nhắc nhở các tín hữu lưu tâm đến lĩnh vực này.

“Sách giáo khoa” của ÐTC về Lòng Thương Xót

“Sách giáo khoa” của ÐTC về Lòng Thương Xót Tập sách “Danh Thiên Chúa là lòng thương xót” xuất bản ngày 12.1 ghi lại các cuộc trao đổi của ĐTC với người bạn phóng viên Andrea Tornielli

Mùa chay trong tình hình mới

Mùa chay trong tình hình mới Đất nước Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh và mau. Những ngày tết Đinh Hợi vừa qua cho thấy một sự phân hóa giàu nghèo rất rõ. Phong hóa cũng chuyển biến dần theo chủ nghĩa tiêu thụ.