Tin mới

Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT”
Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT”
Tôi như nghe được tiếng Chúa Giêsu đã kêu lên xưa trên thánh giá: “Cha khát”. Tôi hiểu Chúa khát tôi hãy đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa Cha, qua sự Người đang vâng phục Chúa Cha mà hy sinh mình trên thánh giá, để cứu nhân loại.
Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT”
Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT”
Tôi như nghe được tiếng Chúa Giêsu đã kêu lên xưa trên thánh giá: “Cha khát”. Tôi hiểu Chúa khát tôi hãy đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa...