Tin mới

Có bệnh vái tứ phương
Có bệnh vái tứ phương
Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình. Con người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy. Dù có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết.
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4)
Bà Croisine Bouhort la to lên. Khi mở cửa ra, bà đối diện với bác sĩ Dozous và một đồng nghiệp xa lạ. Bà không biết nên tiếp tục cười hay bắt đầu khóc : bà chưa bao giờ thấy nhiều bác sĩ diễu hành trước cổng nhà bà như...
Phép lạ và những xác Thánh còn nguyên vẹn
Phép lạ và những xác Thánh còn nguyên vẹn
Những hiện tượng này đều đã được ghi nhận là có thật nhưng lời giải thích thỏa đáng từ khoa học thì vẫn chưa có
Tôi thấy tin mừng
Tôi thấy tin mừng
Tôi như trong cảnh mất mát. Nhưng chính trong cảnh tang thương đó, tôi đã xác tín được Tin Mừng. Tôi nói với Chúa như ông Gióp xưa : “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến”...
Có bệnh vái tứ phương
Có bệnh vái tứ phương
Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình. Con người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy. Dù có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết.
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4)
Bà Croisine Bouhort la to lên. Khi mở cửa ra, bà đối diện với bác sĩ Dozous và một đồng nghiệp xa lạ. Bà không biết nên tiếp tục cười...
Phép lạ và những xác Thánh còn nguyên vẹn
Phép lạ và những xác Thánh còn nguyên vẹn
Những hiện tượng này đều đã được ghi nhận là có thật nhưng lời giải thích thỏa đáng từ khoa học thì vẫn chưa có
Tôi thấy tin mừng
Tôi thấy tin mừng
Tôi như trong cảnh mất mát. Nhưng chính trong cảnh tang thương đó, tôi đã xác tín được Tin Mừng. Tôi nói với Chúa như ông Gióp xưa : “Trước...