Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4)

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P4) Bà Croisine Bouhort la to lên. Khi mở cửa ra, bà đối diện với bác sĩ Dozous và một đồng nghiệp xa lạ. Bà không biết nên tiếp tục cười hay bắt đầu khóc : bà chưa bao giờ thấy nhiều bác sĩ diễu hành trước cổng nhà bà như thế, kể từ khi con trai bà được khỏi bệnh.

Phép lạ và những xác Thánh còn nguyên vẹn

Phép lạ và những xác thánh còn nguyên vẹn Những hiện tượng này đều đã được ghi nhận là có thật nhưng lời giải thích thỏa đáng từ khoa học thì vẫn chưa có

Tôi thấy tin mừng

Tôi thấy tin mừng Tôi như trong cảnh mất mát. Nhưng chính trong cảnh tang thương đó, tôi đã xác tín được Tin Mừng. Tôi nói với Chúa như ông Gióp xưa : “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 42,5).