Xây nhà Thánh
Trái tim  xanh

Trái tim xanh

Ngoài việc dâng lời ca tiếng hát phục vụ thánh lễ và cộng đoàn, ca đoàn Giới Trẻ giáo xứ Đaminh Ba Chuông (hạt Phú Nhuận, TGP.TPHCM) còn có thêm các hoạt động bác ái xã hội phù hợp.

Ứng xử đang có vấn đề

Ứng xử đang có vấn đề Quan sát các hiện tượng xã hội gần đây, ngoài những gương tốt, việc tử tế, còn có không ít các vụ việc cảnh tỉnh chúng ta về cách ứng xử giữa người với người.

Xây nhà thánh

Xây nhà thánh Rất nhiều người không có Thánh Kinh trong gia đình, thì không xấu hổ; nhưng nếu nhà thờ không có tháp chuông thì không chịu nổi...