Nhà thờ Đức Bà với linh mục tu sĩ

Nhà thờ Đức Bà với linh mục tu sĩ Đối với nhiều linh mục tu sĩ, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không chỉ đẹp về kiến trúc mà nơi đó chứa đựng những kỷ niệm ảnh hưởng đến cuộc sống tu trì của họ...

Nhà Chúa

Nhà Chúa ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa có Thư kêu gọi đóng góp cho việc trùng tu Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Điều này không có gì bất ngờ bởi hiện trạng ngôi thánh đường 135 tuổi đã được thẩm định hư hao nhiều hạng mục và là mối ưu tư cấp thiết và chính đáng của giáo phận từ nhiều năm qua.