Thứ Hai, 04 Tháng Giêng, 2016 16:39

Thông báo mua TUYỂN TẬP THÁNH CA VIỆT NAM 2

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được phép xuất bản Tuyển tập THÁNH CA VIỆT NAM, quyển II (gồm những bài thánh ca từ năm 1975 cho đến nay). Tuyển tập này gồm 341 bài thánh ca phổ thông của nhiều tác giả (trong đó có những bài đã được hiệu đính để đáp ứng những tiêu chuẩn Thánh nhạc trong Phụng vụ....

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác