Thông Báo
MT. 25

MT. 25

Vừa qua báo Công giáo và Dân tộc đã nhận được tiền của Quý bạn đọc hảo tâm gởi giúp các nơi :

TUYỂN PHÓNG VIÊN

TUYỂN PHÓNG VIÊN Để đáp ứng nhu cầu phát triển, báo Công giáo và Dân tộc cần tuyển một số phóng viên.

Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung

Thông báo của  Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung

TTHH Đức Mẹ La Mã - Đại lễ kỷ niệm 66 năm gặp lại Mẹ

TTHH Đức Mẹ La Mã - Đại lễ kỷ niệm 66 năm gặp lại Mẹ Chương trình Đại lễ kỷ niệm 66 năm gặp lại Mẹ tại TTHH Đức Mẹ La Mã - Bến Tre

MỤC VỤ BỆNH VIỆN CÁC DÒNG TU TẠI TGP TPHCM

MỤC VỤ BỆNH VIỆN CÁC DÒNG TU TẠI TGP TPHCM Danh sách các tu sĩ, linh mục mục vụ tại các bệnh viện thuộc TGP TPHCM

Giới Thiệu Báo Xuân 2016

Giới Thiệu Báo Xuân 2016

Thông báo mua TUYỂN TẬP THÁNH CA VIỆT NAM 2

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được phép xuất bản Tuyển tập THÁNH CA VIỆT NAM, quyển II (gồm những bài thánh ca từ năm 1975 cho đến nay). Tuyển tập này gồm 341 bài thánh ca phổ thông của nhiều tác giả (trong đó có những bài đã được hiệu đính để đáp ứng những tiêu chuẩn Thánh nhạc trong Phụng vụ....