Chọn và đọc sách sao cho đúng?

Chọn và đọc sách sao cho đúng? ôi thấy nhiều người lên án văn hóa đọc của người trẻ và đặt nặng vấn đề phải đọc sách nào, thể loại gì quá mức. Theo tôi, việc chọn đọc sách là tùy vào nhu cầu cũng như sở thích cá nhân.

Ước nguyện đầu năm

Cầu bình an, sức khỏe, công ăn việc làm, và cũng có khi là cầu…duyên. Ngày đầu năm mới là dịp để mỗi người gửi gắm mong ước lớn nhất cho cả năm...