Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, 2015 21:33

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Trong tuần làm việc  từ ngày 19 – 26.5.2015 của kỳ họp thứ 9 khóa XIII, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo giải trình, thảo luận, chỉnh lý dự thảo Luật thống kê (sửa đổi), Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật thú y.

 

Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII vào năm 2015, thảo luận về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).

Về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động đã có những ý kiến phát biểu tập trung vào những nội dung như phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, chính sách đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, hệ thống kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Với dự thảo Luật thú y, các ý kiến tập trung vào phạm vi điều chỉnh,  chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y, thẩm quyền công bố dịch bệnh động vật trên cạn ở địa phương, yêu cầu đối với giết mổ động vật để kinh doanh, phòng, chống dịch bệnh cho động vật, điều kiện buôn bán thuốc thú y... .Về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,  các đại biểu kiến nghị Quốc hội sửa điều 60 theo hướng rộng quyền lựa chọn cho người lao động hưởng trợ cấp một lần hoặc bảo lưu.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm