Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, 2015 10:13

Tăng cường kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) Trung ương đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII và đại diện một số tổ chức tôn giáo có trụ sở tại TPHCM và các tỉnh tại miền Nam từ ngày 20 – 22.7.2015 tại TPHCM.

 

Các đại biểu tham dự được nghe giới thiệu về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường, củng cố QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nội dung cơ bản của các luật quốc phòng, an ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; biên giới quốc gia; biển Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới.

Tuệ An

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm
Xem nhiều nhất