Thời sự và Suy nghĩ
Đánh mất thẩm quyền

Đánh mất thẩm quyền

Những năm qua, với việc cho liên kết xuất bản, cùng sự gia tăng nhu cầu xuất bản các ấn phẩm của các cá nhân cũng như các yêu cầu thị hiếu của nhiều độc giả thuộc mọi lứa tuổi tầng lớp khác nhau trong xã hội

Minh Bạch

Minh Bạch Bấy lâu nay chuyện “mù mờ” xung quanh giá điện là điều không khó hiểu. Xã hội vẫn phải chấp nhận vô điều kiện sự điều chỉnh của mấy ông độc quyền như xăng, điện, nước theo hướng có lợi cho họ.

Cuối năm tổng kết

Cuối năm tổng kết Trước khi cơ quan tổng kết, các ban ngành từ đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn, thanh tra nhân dân... cũng liên tục tổng kết. Vậy là sáng họp, chiều họp, tối về làm báo cáo hoàn thiện hồ sơ gửi lên cấp trên cho kịp thời hạn