Thứ Sáu, 15 Tháng Tư, 2022 13:00

Các phụ nữ (trong Tân Ước)

Chúa Nhật Phục Sinh  - năm C   - Lc 24,1-12

 

“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tả sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn” (Lc 24,1).

Trong Ðức Kitô, không có những phân biệt nền tảng về giới tính, chủng tộc hay xã hội. Các phụ nữ đã giữ một phần có ý nghĩa trong cuộc sống Chúa Giêsu và trong Hội Thánh sơ khai.

Các phụ nữ trong cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô:

- Các tường thuật về cuộc sinh hạ của Người, đã nói tới Ðức Maria, bà Elisabeth, bà Anna (Lc 1,26-56; 2,16-19.36-38).

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh - Đừng sợ (Mt 28,8-15)

- Khi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu Kitô đã tôn trọng các phụ nữ, đã trò truyện với cá nhân họ (Lc 8,1-3). Chúa Giêsu Kitô đã tôn trọng các phụ nữ, đã trò truyện với họ bằng sự thấu hiểu tận tâm can họ. Ðây là một sự xoay chiều đáng kể khỏi những ước định văn hóa thời đại (Mt 9,20.27 // Mc 5,25-34 // Lc 8,43-48; Mt 15,21-28 // Mc 7,24-34; Mc 12, 41-44 // Lc 21,1-4; Lc 10, 38-42; Ga 4,7-30; 11,17-44).

- Trong các tường thuật về cuộc khổ nạn (x.Mt 27,55-56 // Mc 15,40-41 // Lc 23,49; x. thêm Mt 26,6-13 // Mc 14,3-9 // Lc 7,37-38 // Ga 12,1-8 Mt 27,61 // Mc 15,47 // Lc 23,55-56; Mt 28,1-10 // Mc 6,1-11 // Lc 24,1-11).

Tác vụ của các phụ nữ trong Hội Thánh sơ khai

- như là các tiên tri (Cv 21,8-9 ; x. Cv 2,17-18 ; Gc2, 28-29 ; 1Cr 11,5).

- như là các thày dạy (TT 2,3-5 ; x. Cv 18,26).

- như là các trợ tá (Cv 16,1-2 ; x. 1Tm 3,11).

- như là các chủ nhà (Cl 4,15 ; x. Cv 16,15 ; 1Cr 16,19).

- như là các người phục vụ Hội Thánh (Rm 16,12 ; Rm 16,6 ; Pl 4,2-3).

Các chỉ thị cho các phụ nữ trong cộng đoàn Hội Thánh:

- Vai trò của họ trong các cuộc họp: “đừng để đầu trần” (1Cr 11,5-16). “phải làm thinh” (1Cr 14,33-35; 1Tm 2,11-12).

- Cách cư xử của họ (1Tm 2,9-10; 5,11-16; Tt 2,3-5; 1Pr 3,1-6).

Việc chăm sóc các phụ nữ trong cộng đoàn Hội Thánh sơ khai (Cv 6,1; 1Tm 2,3-4).

Các phụ nữ được coi là phái yếu (1Pr 3,7 ; x. 2Tm 2,13-14)

Các phụ nữ và các mối quan hệ của họ:

- với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô (Gl 3,26-29).

- với chồng của họ (Rm 7, 2-3 ; 1Cr 7,3-5.10-16.37-40 ; Ep 5,22-24.33 ; Cl 3,18 ; Tt 2,4-5; 1Pr 3,1-6).

- với đàn ông (1Cr 11,3 ; x. 1Cr 11,7-12 ; 1Tm 2,11-12).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm