Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2019 17:03

“Ðồng bào Công giáo đã có những đóng góp xứng đáng vào sự ổn định và phát triển mọi mặt của thành phố”

 

Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 - 28.6.2019. Trước thềm hội nghị, Báo Công giáo và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về những vai trò và những đóng góp của giới Công giáo TPHCM trong thời gian qua.

 

 

- CGvDT: Xin bà cho vài đánh giá nhanh khi nhìn lại chặng đường hoạt động 5 năm  nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM?

Bà Tô Thị Bích Châu: Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và của MTTQ Trung ương, cùng sự nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy tính chủ động trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động định kỳ, chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động luôn được xem là giải pháp hàng đầu, thực hiện bằng nhiều nội dung cụ thể, hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần hoàn thành tốt chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm của thành phố.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đồng bào các giới hưởng ứng theo tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang tính thiết thực ở cơ sở được đúc kết và nhân rộng. Nhiều cá nhân điển hình trong các giới, các tôn giáo, dân tộc với những việc làm vì cộng đồng mang tính nhân văn.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên, tập trung đối với những lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân, trên cơ sở đổi mới phương pháp, cách làm chuyển từ định tính qua định lượng để có cơ sở khoa học đánh giá hiệu quả công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Nội dung, phương thức hoạt động được quan tâm đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, gắn với nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng nhân dân.

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức thành viên được tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Có thể nói rằng, trong 5 năm qua, với sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Thành ủy trong việc hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc; sự phối hợp tích cực và hiệu quả của chính quyền thành phố, các tổ chức, cá nhân thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp đã tạo được sự đồng thuận xã hội, dẫn đến kết quả luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ðặc biệt là các anh chị em trong nhiệm kỳ dù đã chuyển công tác nhưng vẫn đồng hành, góp ý cho Mặt trận để đạt được nhiều kết quả khởi sắc, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ ký kết chương trình phối hợp cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

CGvDT: Ðể làm nên những thành tựu đó, chắc chắn có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều giới, nhiều thành phần trong nhân dân thành phố. Nhận xét của bà về đóng góp của giới Công giáo thành phố trong giai đoạn vừa qua?

Bà Tô Thị Bích Châu: Thành công của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua là nhờ có sự tham gia, đóng góp của các giới, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có Giáo hội Công giáo nói chung, giới Công giáo thành phố nói riêng; qua đó, đồng bào Công giáo thành phố đã tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bằng những việc làm thiết thực thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ðảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; nội dung thiết thực đó luôn phù hợp với tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, đã đóng góp xứng đáng vào sự ổn định và phát triển mọi mặt của thành phố; nhất là những đóng góp tích cực cho quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển bền vững của thành phố, thể hiện rõ nét là thành viên tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong sự nghiệp tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn mặt trận và các vị đại diện tôn giáo thăm chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa tháng 4.2017

 

 - CGvDT: Ngoài việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách. Giới Công giáo thành phố đã có nhiều dự án, chương trình làm sạch đẹp môi trường, tôn tạo cảnh quan tại các nhà thờ, nhà xứ, khu dân cư... Bà có thể chia sẻ một vài ý liên quan đến vấn đề này?

Bà Tô Thị Bích Châu: Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước; nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác này, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Có thể nói rằng, chủ trương về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có sự hưởng ứng rất tốt của các tổ chức tôn giáo, mỗi tổ chức tôn giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực như: thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý, các lớp học giáo lý và các buổi sinh hoạt đạo; các vị chủ lễ đều lồng ghép các nội dung tuyên truyền nhiều nội dung, hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; riêng giới Công giáo thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong 8 nội dung thi đua của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, có nội dung: Ðoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động khá hiệu quả, điển hình như mô hình “Giáo họ xanh - sạch - đẹp” tại Quận 4; mô hình “Khu dân cư họ đạo xanh, sạch, đẹp” tại Quận 8; mô hình “xứ đạo không rác” tại Quận Tân Bình; mô hình “Giáo xứ Thánh Phaolô Xanh - Sạch - Ðẹp” tại Quận Bình Tân... Ðã có nhiều khu dân cư có đông đồng bào Công giáo nhiều năm liền đạt danh hiệu “khu phố văn hóa”, nhiều địa bàn dân cư trở thành những điển hình về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; những hoạt động này đã góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, sạch đẹp, an toàn.

UBMTTQVN TPHCM trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh nghèo vượt khó

 

- CGvDT: Theo bà, đâu là thế mạnh mà đồng bào Công giáo thành phố cần phát huy trong thời gian tới?

Bà Tô Thị Bích Châu: Trong thời gian qua, giới Công giáo thành phố có đã nhiều đóng góp hầu như trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó tiêu biểu nhất vẫn là các hoạt động liên quan đến công tác bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo; có thể khẳng định, ngay từ rất lâu, các tổ chức, cá nhân đồng bào Công giáo đã quan tâm nhiều đến các hoạt động bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế và chăm lo cho người nghèo. Những hoạt động này của đồng bào Công giáo dựa trên cơ sở Thánh Kinh và Thần học Công giáo, là biểu hiện sinh động của lòng bác ái, không chỉ là đời sống đạo của các dòng tu, Hội đoàn của những Kitô hữu, mà còn là những nét đẹp về lối sống đạo đức, một hoạt động tích cực trong giáo lý của Kinh Thánh, qua đó nhấn mạnh và khuyến khích tín hữu làm việc thiện, giúp người nghèo khổ, bệnh tật trên cơ sở đề cao tình yêu thương, bác ái. Rất nhiều vị Giám mục, linh mục và cá nhân tiêu biểu của giới Công giáo thành phố rất quan tâm tới các hoạt động này. Tôi cho đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực chăm lo đến an sinh xã hội của Ðảng và Nhà nước, đồng thời gắn kết với ý nghĩa, tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, góp phần vào việc hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, sống “Tốt đời đẹp đạo”, thực hành nội dung giáo huấn của Tin Mừng, tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới đồng bào Công giáo thành phố sẽ tiếp tục thực hiện và nâng chất các hoạt động bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế và chăm lo cho người nghèo, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự của thành phố, đặc biệt là thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

"...Chủ trương về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có sự hưởng ứng rất tốt của các tổ chức tôn giáo...". Trong ảnh: Bà con xứ đạo Thánh Linh (Q.9) chung tay nhau làm đẹp cảnh quan môi trường

 

- CGvDT: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong Nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ có những chương trình, hành động cụ thể gì nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc nói chung và hoạt động của các tôn giáo nói riêng?

Bà Tô Thị Bích Châu: Thành phố Hồ Chí Minh với đặc điểm là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa thực hiện các giải pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; đề ra giải pháp nhằm chuyển biến sâu sắc hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Ðảng. Ðó là truyền thống quý báu của dân tộc, lời dạy thiêng liêng, ước vọng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công”.

 Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền liên tục, sâu rộng hơn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đạt được những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động, nâng cao việc giữ gìn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

 Với phương châm “Nói cho nhân dân nghe” và đề cao trách nhiệm “Nghe nhân dân nói”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh phối hợp các tổ chức thành viên và chính quyền tổ chức thông tin thường xuyên cho các giới, các tầng lớp nhân dân về tình hình đất nước, thành phố, tạo sự chia sẻ, đồng thuận, thống nhất mục tiêu hành động; thường xuyên lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; cùng với chính quyền tổ chức các hình thức trao đổi phù hợp để giải thích, giải tỏa bức xúc trong nhân dân; vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước; động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

 Công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận. Các cấp ủy, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhất quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218, hai quyết định quan trọng của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 19 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; trước tiên, là giám sát cải cách hành chính; giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên. Phát huy dân chủ cơ sở, làm cho “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất thực hiện các dự án; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội, góp ý đối với các dự án Luật, các đề án, kế hoạch và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp. Ðặc biệt, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức phản biện xã hội đối với các đề án, kế hoạch liên quan đến việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, với sự tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến góp ý, phản biện sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học. Các ý kiến phản biện của Mặt trận được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao.

Ðổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, Mặt trận cần đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mình phát động đến tận khu phố, tổ dân phố, ấp, hộ gia đình, làm cho cán bộ khu phố, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang sinh sống ở cộng đồng dân cư hiểu rõ chính sách, quan điểm của Ðảng về đại đoàn kết, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa các cuộc vận động để cùng đồng tâm thực hiện; đặc biệt là quyết tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới; chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

- Xin chân thành cảm ơn bà và kính chúc Ðại hội sẽ thành công tốt đẹp.

ANH NGUYÊN (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm