Góc Nhà
Bao khoai tây

Bao khoai tây

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Lời người xưa

Lời người xưa Vua thứ ba của nước Ngụy (chư hầu nhà Chu) là Ngụy Huệ Vương, trị vì khoảng 369-319 trước Công Nguyên. Năm 361 trước Công Nguyên, Ngụy Huệ Vương dời đô từ An Ấp về thành Đại Lương (nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc)

Đại trượng phu

Đại trượng phu Một số tác giả Việt Nam giảng nghĩa trượng phu là người đàn ông tài giỏi, khí phách, hiên ngang, bất khuất,... tức là một bậc anh hùng. Nếu muốn nâng cao giá trị của trang nam tử này thêm hơn nữa, người xưa thêm chữ “đại”, tức là đại trượng phu.

Vớ vẩn đầu Xuân

Vớ vẩn đầu Xuân Học Cung dung nạp cả ngàn hiền sĩ trong thiên hạ, gồm các học phái thuộc Bách Gia Chư Tử, như Âm Dương Gia, Binh Gia, Danh Gia, Đạo Gia, Nho Gia, Nông Gia, Pháp Gia… Bất kể thuộc môn phái nào, quan điểm tư tưởng và khuynh hướng chính trị ra sao

Chuyện Voi và Ruồi

Chuyện Voi và Ruồi Người xưa đã nhận ra chướng ngại đó trong tâm chúng ta, nên bảo rằng tâm viên ý mã. Con khỉ hay con vượn tánh tình hiếu động, luôn luôn nhảy nhót chuyền leo, nghịch ngợm. Tâm chúng ta cũng lăng xăng hệt như thế

Xây nhà thánh

Xây nhà thánh Rất nhiều người không có Thánh Kinh trong gia đình, thì không xấu hổ; nhưng nếu nhà thờ không có tháp chuông thì không chịu nổi...

Một tấm lòng

Một tấm lòng Tôi chưa kịp phúc đáp thư ông thì mấy hôm nay đường cáp quang bị đứt, e-mail chập chờn; như thế cũng có lý do để tôi trì hoãn, bởi lẽ tôi đang muốn tìm cách trả lời câu hỏi của ông sao cho thích hợp.