Thứ Sáu, 19 Tháng Năm, 2023 18:06

Hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, sự -

Praesentia Christi in Eucharistia, Presence of Christ in Eucharist, Présence du Christ dans l’Eucharistie

Hiện: ngay ở đây và lúc này; diện: có mặt. Hiện diện là có mặt ở đây và lúc này.

Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể là việc Chúa Kitô hiện diện đích thực và trọn vẹn trong hình bánh, hình rượu với Mình Máu, linh hồn và thần tính của Người (x. GLHTCG 1374).

12 trích dẫn từ các thánh Giáo phụ về Bí tích Thánh thể

So với những cách thế khác, đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị, theo cách bản thể và bí tích.

“Hiện diện cách bản thể” nghĩa là hiện diện đích thực và trọn vẹn. Bánh và rượu không chỉ là những biểu tượng vật chất giúp con người tưởng nhớ Chúa Kitô, mà còn là chính hiện thân của Người.

“Hiện diện cách bí tích” không phải là sự hiện diện thể lý hay vật chất, nhưng là hiện diện cách nhiệm mầu qua dấu chỉ hữu hình là bánh và rượu. Chúa Kitô nơi Thánh Thể là Đấng đã phục sinh; sự hiện diện đích thực của Người vượt quá khả năng kiểm nghiệm của giác quan, nên chỉ có thể “nhận ra” bằng đức tin.

Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể bắt đầu từ sau Lời Truyền Phép của linh mục và kéo dài bao lâu hình bánh rượu đã truyền phép còn tồn tại như của ăn (x. GLHTCG 1377). Sự hiện diện đó chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi Bí tích Thánh Thể được cử hành trong tương quan với cộng đoàn Hội Thánh và Lễ Tạ Ơn.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm