Thứ Ba, 13 Tháng Mười Một, 2018 10:39

Kinh cầu cho các linh hồn

 

Giáo lý Công giáo đã dạy về ba trạng thái của Hội Thánh rằng: Cho tới khi Chúa ngự đến, có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế - là chính chúng ta, có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện - là các linh hồn nơi luyện ngục, và có những người được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong ánh sáng chan hòa - là các thánh trên thiên đàng1. Các thánh luôn luôn phù hộ cho chúng ta là những người đang trong cuộc lữ hành đức tin trần thế. Còn các linh hồn nơi luyện ngục thì không thể làm gì cho chính mình được nữa, vì thời gian thử luyện đã qua rồi. Họ khát mong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta, những người còn đang sống có thể lập công phúc cho mình và giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, vì tình yêu của chúng ta vẫn hoạt động vươn tới đời sau.  Chúng ta có thể ăn chay, cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho họ2. Thánh Gioan Kim Khẩu đã dạy: “Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ”.

Trong tâm tình của tháng các linh hồn, ý thức về tình trạng của các linh hồn còn đang được thanh luyện, và với lòng hiệp thông yêu mến, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn qua lời kinh: Lạy ơn3 Đức Chúa Giêsu! Chúa đã phán dạy rằng: Con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành4  vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.5.

Lời kinh là lời cầu nguyện tha thiết tạo nên một tương quan hai chiều giữa hai đối tượng ở hai địa điểm khác nhau: một các linh hồn nơi luyện ngục, hai là chúng ta những người còn sống ở thế gian này. Tương quan này biểu lộ sự hiệp thông sâu xa và tình yêu vượt biên cương nơi cuộc sống thế tạm này. Các linh hồn không còn làm được gì cho chính họ nữa, họ chỉ cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu thương của chúng ta.

Lời kinh còn là lời tuyên xưng đức tin “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”6. Đây là lời tuyên xưng đức tin trong đức cậy và đức ái. Chúng ta tin “Chúa trung thành trong mọi lời Chúa hứa”; Chúng ta cậy vào “lòng Chúa nhân lành hay thương vô cùng”; Chúng ta thể hiện đức ái với những người thân của chúng ta.

Lời kinh còn cho chúng ta niềm vui, hướng chúng ta về thiên đàng: “Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được ánh sáng vô cùng chiếu soi luôn mãi”. Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Chúng ta luôn nhớ đến niềm vui trên trời, nơi Thiên Chúa ngự. Chúng ta có khả năng ngay từ bây giờ ở với Chúa trên trời, và ngay lúc này được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên hưởng hạnh phúc với Chúa ngay lúc này có nghĩa là: giúp đỡ như Người giúp đỡ, cho đi như Người cho đi, phục vụ như Người phục vụ, cứu vớt như Người cứu vớt, yêu thương như Người yêu thương, ở với Người suốt 24/24 tiếng đồng hồ và gặp gỡ Người dưới tấm áo kinh khủng nhất. Vì Người đã nói với ta: Điều mà bạn đã làm cho người bé nhỏ nhất của Ta, đó là đã làm cho chính ta vậy”. Quả thật, “Chúng ta không thể có một cuộc sống nhân ái và hạnh phúc mà không tin vào sự hiện hữu của một cuộc sống vĩnh cửu, phi thời gian”7.

Vì vậy, tin vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công, tin có cuộc sống mai sau, có thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục, chúng ta tha thiết dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, những người thân yêu của chúng con đã sống ở trần gian với chúng con, nhưng nay họ đã trở về bên Chúa. Xin Chúa đón nhận họ vào thiên đàng trong ánh sáng và tình yêu bao la của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn hy vọng, là sự phục sinh là sự sống, là Đấng phán xét và cứu độ chúng con. Xin Chúa phán xử nhân từ và ra tay cứu độ như lời Chúa đã hứa. Amen.

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

____________________________________________________

1. GL HTCG số 945.

2. Youcat VN số 160 và GLHTCG số 1032.

3. “Lạy ơn” là từ ngữ cổ, vì thế chúng tôi thay bằng từ mới “tạ ơn”.

4. “Lòng lành” là từ ngữ cổ, vì thế chúng tôi thay bằng từ mới “nhân lành”.

5. Bản kinh sửa lại theo văn phong mới dễ hiểu như sau: Tạ ơn Ðức Chúa Giêsu! Chúa đã phán dạy rằng: Con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa nhân lành vô cùng thương đến các linh hồn ở nơi luyện ngục, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được ánh sáng vô cùng chiếu soi luôn mãi. Amen

6. Mt 7,7-8.

7. Lev Tolstoy, “Suy niệm mỗi ngày”, tr 112.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm