Thứ Tư, 23 Tháng Mười, 2019 10:14

Kinh cầu Trái Tim rất thánh Đức Bà

Việc tôn sùng Trái Tim rất thánh Ðức Mẹ dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tin Mừng theo thánh Luca đã hai lần nhắc đến Trái Tim Mẹ Maria ở Lc 2,19 và Lc 2,51. Chính Trái Tim Mẹ đã đáp trả thánh ý Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng”, cụ thể qua lời thưa với Sứ thần trong biến cố Truyền Tin. Do sự ưng thuận vì tình yêu, Mẹ Maria trước tiên đã cưu mang Ðức Giêsu trong trái tim mình và rồi cũng cưu mang Ðức Giêsu trong cung lòng của Mẹ. Kêu cầu Trái Tim rất thánh của Mẹ là kêu cầu Ðấng Cứu Chuộc trong cung lòng Mẹ.

Theo lịch sử Giáo hội, việc tôn sùng Trái Tim rất thánh Ðức Mẹ được khởi nguồn với nhiều sử gia: Ðầu tiên, vào thế kỷ XII với thánh Anselmo (1109), thánh Bernardo (1153), thế kỷ XIV với thánh Bernadino - Siena (1380-1444), thế kỷ XVII với thánh John Eudes (1601-1680), thế kỷ XIX với thánh Catarina Laboure (1830) và ở thế kỷ XX qua việc hiện ra của Ðức Mẹ tại Fatima (1917). Công đồng Vaticano II cũng đã dành một phần đặc biệt cho việc sùng kính Trái Tim rất thánh Ðức Mẹ Maria.

Kết quả hình ảnh cho trái tim đức mẹ mân côi
 

Giáo hội Việt Nam có lòng sùng kính Mẹ Maria một cách rất đặc biệt, vì thế trong kho tàng kinh đọc ngoài “kinh cầu Ðức bà” còn có riêng một “kinh Cầu Trái Tim rất thánh Ðức Bà” để ca khen Mẹ. Tháng 10 - tháng Mân côi kính Mẹ - chúng ta mừng Mẹ, ca khen Mẹ và ngẫm suy lời kinh để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ cho chúng ta qua Mẹ.

Cấu trúc “kinh Cầu Trái Tim rất thánh Ðức Bà” cũng giống các kinh cầu khác ở phần đầu. Trong phần này chúng ta cầu xin Chúa thương xót và tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kế đến là phần chính của kinh cầu, phần này gồm 16 câu ca khen Trái Tim rất thánh Ðức Mẹ. Những lời ca khen được thâu tóm lại trong suốt chiều dài của lịch sử về các vấn đề của Thánh Mẫu học, các tín điều về Ðức Mẹ.

Lời kinh đã: ca khen Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông truyền; ca khen Mẹ đầy ơn phúc; ca khen Mẹ là tòa xứng đáng cho Ðức Chúa Trời Ba Ngôi ngự; ca khen Mẹ là hòm chứa Ðấng Cứu Thế; ca khen Mẹ hằng đẹp lòng Ðức Chúa Trời, Mẹ rất khiêm nhường, Mẹ đã thông hiệp làm một cùng Ðức Chúa Giêsu, Mẹ hay thương xót mọi người, Mẹ hay yên ủi kẻ âu lo, Mẹ cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành, Mẹ bầu cử cho Hội Thánh và các tín hữu, Mẹ làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông, Mẹ là Nữ Vương các thánh Thiên thần và các Thánh Nam Nữ. Câu cuối cùng của phần kinh ca khen là tôn vinh Mẹ với tước hiệu trọng đại nhất: Lạy Trái Tim rất thánh rất đáng mến Ðức Bà Maria Mẹ Ðức Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Ðể lòng chúng con được sốt sáng mến Chúa như Ðức Mẹ.

Thánh Gioan Vianney dạy chúng ta rằng: “Trái Tim của Mẹ Maria là tất cả tình yêu và thương xót. Mẹ chỉ ước mong nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần quay về với Mẹ để được người lắng nghe”. Vì thế, hãy quay về bên Mẹ bằng lời kinh kêu Cầu Trái Tim Mẹ. Thánh Peter Julian Eymard cũng dạy: “Những ai muốn hiểu những bí mật thâm sâu của Tình Yêu Thiên Chúa và những nhân đức được dấu ẩn trong Thần Tính của Chúa Giêsu, phải học chúng qua tấm gương phản chiếu là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria”.  Ước gì chúng ta cũng nhắc nhở mình siêng năng đọc lời kinh để chiêm ngắm và học nơi Mẹ.

Mừng Mẹ trong ngày lễ hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa lòng lành vô cùng, Ðức Chúa Giêsu là Con Chúa cùng là Con Rất Thánh Ðức Mẹ có lòng thương chúng con thế nào, thì Chúa cũng làm cho Rất Thánh Ðức Bà được lòng thương chúng con thế ấy; vì vậy, chúng con xin Chúa ban ơn cho những ai có lòng sốt sáng tôn kính Trái Tim cực thanh cực sạch Rất Thánh Ðức Mẹ, được hợp một ý một lòng cùng Ðức Chúa Giêsu là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Xin tri ân mẹ Giáo hội đã dọn cho chúng con những lời kinh xinh đẹp để mỗi ngày trong mỗi hoàn cảnh con ca tụng Chúa, và mỗi ngày trong mỗi cuộc đời, chúng con luôn có Mẹ ở bên.

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm