Thứ Hai, 13 Tháng Giêng, 2020 14:52

Kinh cầu xin hòa bình

 

Tự thâm tâm, loài người chúng ta vốn khao khát hòa bình. Nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu biết bản tính của điều thiện mà chúng ta hết lòng mong ước, và những con đường chúng ta theo để tìm kiếm hòa bình không phải lúc nào cũng là những đường lối của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải học hỏi nơi lịch sử thánh để biết đâu là con đường chính trong việc tìm kiếm hòa bình đích thực, và lắng nghe Thiên Chúa công bố ân huệ hòa bình ấy trong Ðức Giêsu Kitô.1 Trong kho tàng kinh đọc của Hội Thánh có “Kinh cầu xin hòa bình”, lời kinh ấy sẽ dạy cho chúng ta biết phải khấn xin hòa bình với tâm tình nào cho đúng.   

Mở đầu, lời kinh dạy chúng ta thưa lên: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Hòa Bình, Chúa đã dựng nên loài người theo lượng từ bi Chúa, để chúng con được thông phần vào vinh quang Chúa”. Như thế, điều đầu tiên lời kinh xác định cho chúng ta rằng “Chúa là Thiên Chúa Hòa Bình…”. Xin hòa bình là xin cho loài người biết nhìn nhận Thiên Chúa đang ngự trị và nhân loại được thông phần vào vinh quang của Chúa. Ðây là tâm tình sâu lắng và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người.

Kết quả hình ảnh cho chúa thánh thần

 

Vì thế, “Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sai Con Yêu Dấu Chúa là Ðức Giêsu Kitô đến thế gian; Người đã từ cõi chết sống lại, là Ðấng Cứu Ðộ, là nguồn gốc hòa bình và là mối dây nhân ái”. Lời kinh tiếp tục hướng chúng ta đến điểm Giáo lý3 quan trọng: “Hòa bình trên trần thế là hình bóng và hoa trái bình an của Ðức Kitô, “Thủ lãnh Hòa Bình”4… Người đã giao hòa loài người với Thiên Chúa và làm cho Hội Thánh trở thành bí tích hiệp nhất nhân loại và kết hợp nhân loại với Thiên Chúa: “Chính Người là bình an của chúng ta”5; Người tuyên bố “phúc thay ai xây dựng hòa bình”6.  Như vậy, lẽ nào xin hòa bình mà lại không gắn kết đời mình với Ðấng ban hòa bình, Ðấng là cội nguồn hòa bình là Chúa Giêsu; và khấn xin hòa bình là khấn xin cho mọi người muôn nước công nhận Vua Hòa Bình là Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta.

Lời kinh còn dẫn dắt chúng ta tìm gặp được Chúa Thánh Thần và hoa trái của Ngài7 là hòa bình: “Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa Thánh Thần là Thần Trí Hòa Bình của Chúa, đã làm nảy sinh trong thời đại chúng con những khát vọng, những nỗ lực và những công việc, để tình thương thay thế hận thù, cảm thông thay thế đố kỵ, hợp nhất thay thế chia rẽ”.

Quả thật, khát mong hòa bình và cầu xin hòa bình là khát mong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Khi tình yêu ấy ngự trị thì sẽ không còn ai đau khổ, sầu thương, chia cắt… “Lạy Chúa là Cha đầy tình thương xót, xin thương đến tất cả những ai đang hy sinh, đau khổ và phải chết, để làm cho thế giới được sống trong tình bác ái anh em”.

Lời kinh còn dạy chúng ta một điều quan trọng, nếu muốn có hòa bình, chúng ta phải hiểu: “Chúng con biết rằng chúng con không thể xây dựng hòa bình, nếu chính chúng con không có tâm hồn bình an. Kinh Thánh dạy: ơn phúc của Chúa Thánh Thần là yêu thương, vui mừng, bình an. Xin cho chúng con có trái tim yêu thương khi phục vụ mọi người, có cuộc sống vui tươi khi biết mình là con cái Chúa, và có tâm hồn bình an khi không vướng mắc tội lỗi”.  “Con người nhận được ân huệ hòa bình của Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện đầy tin tưởng, mà cũng nhờ ‘hành động công chính’, vì theo ý định của Thiên Chúa, con người phải cộng tác vào việc thiết lập hòa bình trên địa cầu...”.

Khi từng người đã có sự hòa bình đích thật, mỗi người con Chúa lại phải mở rộng lòng khấn xin hòa bình cho thế giới: “Lạy Chúa, Con Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin Chúa cho mọi dân tộc thuộc mọi màu da, mọi tiếng nói, được sống trong Nước công chính, yêu thương và bình an của Chúa. Xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng, cho thế giới được hòa bình bền vững lâu dài. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Danh Chúa thật cao cả trên khắp địa cầu. Amen”.

Cậy nhờ Ðức Mẹ phù trì chúng con xin hòa bình lan tràn trên quê hương và trên phận người chúng con. Amen.

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

__________________________________________________

1. Ðiển ngữ Thần học Thánh Kinh, mục “hòa bình”…

2. GL HTCG số 2305.

3. Is 9,5.

4. Eph 2,14.

5. Mt 5,9.

6. Gl 5,22-23.

7. Ðiển ngữ Thần học Thánh Kinh, mục “hòa bình”…

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm