Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, 2018 15:40

Kinh dâng loài người cho Trái Tim Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã dâng cả thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu1 ngày 11.6.1899. Ngài là vị Giáo Hoàng  thúc đẩy việc tôn thờ Thánh Tâm vào ngày thứ Sáu đầu tháng và ấn định tháng Sáu là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.2 Trong dịp dâng cả thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu này, có lẽ không ai có thể quên được lời kinh nguyện ngài đã dâng lên đó là Kinh Dâng loài người cho Trái Tim Chúa Giêsu:

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Có nhiều người không hề biết Chúa, cũng có nhiều kẻ khinh thường điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót họ, và đưa dẫn họ trở về cùng Trái Tim Rất Thánh của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà còn cả những đứa con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết.

Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa họ về đường ngay nẻo chính cùng một đức tin, hầu trở nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững mạnh; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho đất nước chúng con vang lời tán tạ, sáng danh Chúa đời đời. Amen.

Lời kinh thấm đậm tinh thần của một vị mục tử nhân hiền như hình ảnh vị Mục Tử Tối Cao là Chúa Giêsu. Tâm tình mục tử không chỉ chú tâm đến những con chiên ngoan hiền, nhưng lưu tâm cả đến những con chiên lạc, những con bị bỏ rơi, những con xa lìa tình yêu của Chúa. Tâm tình người mục tử quảng đại nghĩ đến cả những ai chưa biết Chúa, những người khước từ Chúa. Tâm tình của người mục tử mong muốn cho Hội Thánh được bình yên vững mạnh, muôn dân sống trong trật tự hòa bình.

Thánh linh mục Piô Năm Dấu đã nói: “Chúng ta hãy nhớ rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ để thánh hóa chúng ta, mà còn vì linh hồn của chúng ta. Ngài muốn cứu độ các linh hồn”.  Khi đọc lời kinh, chúng ta không được phép cho mình tách khỏi thế giới này, chúng ta không được co cụm vào vỏ ốc an toàn chỉ biết mình hoặc chỉ biết Giáo hội của mình. Nhưng chúng ta phải rao giảng Tin Mừng cho những ai chưa biết, để củng cố, bổ túc, nâng cao sự thật và sự thiện mà Thiên Chúa đã loan truyền giữa loài người, giữa các dân tộc, cũng là để thanh luyện họ khỏi sự lầm lạc và sự dữ “để Thiên Chúa được vinh danh, quỷ dữ phải hổ thẹn, và loài người được hạnh phúc” (AG 9).3

Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hiệp thông và chiêm ngưỡng sâu xa tình yêu cứu độ, tình yêu phổ quát. Tình yêu phủ lấp đất trời. Tình yêu vĩnh cửu của Con Thiên Chúa chiến thắng cõi chết, chiến thắng hận thù, chiến thắng những nhỏ nhen ích kỷ vụn vặt của con người. Tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu có sức lôi cuốn chúng ta hiệp thông cùng với Chúa trên con đường thập giá đời mình, để rồi chúng ta sẽ cùng với Chúa liên kết thế giới, cải hóa thế giới và biến đổi tâm hồn con người.

Tình yêu và các hành động diễn tả tình yêu, luôn mời gọi và thu hút mọi người. Khát khao của người trao tặng tình yêu, là muốn cho người mình trao tặng cảm nhận được. Thiên Chúa trao tặng tình yêu, và Ngài khát khao mong mỏi con người nhận ra tình yêu ấy. Hãy dâng toàn thể nhân loại vào biển cả yêu thương vô bờ của Thánh Tâm Chúa Giêsu để Ngài thanh tẩy, thánh hóa và làm mới.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn suối yêu thương, Chúa hướng dẫn đoàn chiên của Chúa nhờ các mục tử nhân lành và quảng đại. Chúa cũng chẳng muốn bỏ rơi một ai xa lìa chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết luôn dùng lời kinh này để trao vào Thánh Tâm Chúa nhân loại hôm nay.

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

_____________________________________________________

1. ÐGH Lêô XIII đã đặt kinh này, Ðức Giáo Hoàng Piô XI và ÐGH Gioan XXIII đã sửa.

Imprimatur Sàigòn 22-10-1959 Simon Hòa Hiền Vic.Ap.

2. http://kinhmancoi.net/truyen-tich/duc-thanh-cha-leo-xiii-giao-hoang-cua-kinh-man-coi-13354.html

3. Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 856.     

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm