Thứ Tư, 19 Tháng Sáu, 2019 15:25

Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu của Ðức Piô XI

Vào tháng 6/1675, trong một thị kiến quan trọng, Chúa Giêsu cho thánh Margarita Maria Alacoque thấy Thánh Tâm của Ngài có lửa và vòng gai quấn quanh. Ngài vừa chỉ vào Thánh Tâm vừa yêu cầu thánh Margarita vận động Giáo hội mừng lễ kính Thánh Tâm của Ngài. Khi nữ tu Margarita qua đời năm 1690, việc sùng kính Thánh Tâm mới được thực hiện ở một số nơi. Mãi tới năm 1856, Ðức Giáo Hoàng Piô IX mới phê chuẩn việc sùng kính Thánh Tâm khắp thế giới. Ngày 9.5.1928, Ðức Giáo Hoàng Piô XI (1922-1939) đã ra Thông điệp1 nói về sự cần thiết phải thực hành việc đền tạ Thánh Tâm. Ngài nói: việc tôn sùng Thánh Tâm “sẽ chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến Người cách dịu dàng hơn và kết thân với Người một cách quảng đại hơn”.

Kết quả hình ảnh cho thánh tâm chúa giêsu

Trong phút cầu nguyện này, đặc biệt trong tháng 6, tháng kính Trái Tim Chúa, chúng ta cùng mượn tâm tình lời “Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu của Ðức Piô XI”2 để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu:

Tạ ơn Trái Tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Ðức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con lầm lạc3 bấy lâu nay, chưa cảm nghiệm4 ơn Ðức Chúa Trời nên. Xin Ðức Chúa Trời tha tội cho chúng con.

Chúng con là kẻ nghèo khó5, chẳng biết làm thế nào mà tạ ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Ðức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Ðấng nhân lành vô cùng.

Chúng con hợp một ý cùng với Ðức Thánh Cha6 mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm con Ðức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con đều dâng cho Trái Tim Chúa. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi gặp sự gì nguy khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Lạy Trái Tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề. Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Ðức Giám mục chăn giữ con chiên Ðức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Ðức Chúa Trời, cùng xin giúp các Ðấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

Lời kinh thật đẹp và đầy đủ ý nghĩa dâng kính Thánh Tâm Chúa. Cấu trúc lời kinh là lời cầu nguyện như Mẹ Hội Thánh đã từng dạy, gồm 4 phần: tạ ơn, xin lỗi, dâng và xin ơn. Tạ ơn, vì tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng nhận ra tình yêu ấy, chưa tạ ơn Chúa cho đủ. Chúng ta khiêm tốn xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót và thờ ơ của chúng ta. Lời kinh còn dạy chúng ta tâm tình cậy trông tin tưởng phó thác nơi Chúa: trao dâng linh hồn, thân xác, dâng hết mọi sự ta có và ta là, dâng tất cả những gì thuộc về chúng ta, dâng họ hàng thân quyến… và khi dâng như thế chúng ta hy vọng Chúa gìn giữ cùng ban ơn lành. Cuối cùng lời kinh dạy chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, để mãi muôn đời chúng ta được hưởng nhan thánh Chúa.

Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, xin đón lấy trái tim hèn mọn chúng con. Xin ban lòng kính mến cho chúng con một ngày một hơn ở đời này. Xin đưa chúng con lên thiên đàng

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

_______________________________________________

1 Miserentissimus Redemptor.

2 Kinh này trong sách: Toàn niên Kinh nguyện, Bùi Chu tr.135; Sách Kinh Giáo phận Bùi Chu, Hải Phòng, Thái Bình, Nxb Ðồng Nai, 2011, tr 118;  hoặc: http://www.tinmung.net/THIENCHUA/THANGTHANHTAM/cackinhtholaythanhtamchuagiesu.htm.  Một số từ cổ đã được sửa cho dễ hiểu hơn.

3 Mê muội: lầm lạc, khờ dại (Tự vị Annam Latinh, tr 290).

4 Suy: gẫm, suy xét (Tự vị Annam Latinh, tr 429).

5 Khốn khó: khốn khổ (Tự vị Annam Latinh, tr 223).

6 Bề trên: Ðức Giáo Hoàng.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm