Thứ Năm, 31 Tháng Năm, 2018 14:33

Kinh dâng mọi người Việt Nam cho Đức Mẹ

Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết bài thơ “Con có một tổ quốc” của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Bài thơ chất chứa đầy tâm tình của người dân con đất Việt yêu mến quê hương; bài thơ cũng thể hiện tâm tình của người Công giáo đặc biệt là người Công giáo Việt Nam luôn hướng tâm hồn về tổ quốc:

Con có một tổ quốc Việt Nam,

Quê hương yêu quý ngàn đời.

Con hãnh diện, con vui sướng.

Con yêu non sông gấm vóc,

Con yêu lịch sử vẻ vang.

Con yêu đồng bào cần mẫn,

Con yêu chiến sĩ hào hùng.

 

Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn.

Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.

Con phục vụ hết tâm hồn,

Con trung thành hết nhiệt huyết.

Con bảo vệ bằng xương máu,

Con xây dựng bằng tim óc.

 

Là người Công giáo Việt Nam,

Con phải yêu tổ quốc gấp bội.

Chúa dạy con, Hội thánh bảo con.

Cha mong giòng máu ái quốc,

Sôi trào trong huyết quản con.

Lời thơ như dòng suối chảy tràn tình cảm quý yêu ngàn đời quê hương đất nước; nhưng lại chất chứa trên vai trách nhiệm nặng nề và lời thề hứa: phục vụ hết tâm hồn, trung thành hết nhiệt huyết, bảo vệ bằng xương máu, xây dựng bằng tim óc. Lời thơ còn nhắc bảo chúng con: Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội thánh bảo con. Cha mong giòng máu ái quốc, sôi trào trong huyết quản con.

Thấm nhuần lời dạy, tình yêu mến và lòng biết ơn của Đức cố Hồng y, trong tháng Hoa kính Mẹ, chúng ta dâng nước Việt mến yêu, dâng mọi người dân Việt cho Mẹ qua lời kinh1:

“Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con.

Chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này. Trước là xin Đức Mẹ làm mẹ các giáo sĩ, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng, và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm Mẹ các giáo hữu, và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, và tiến tới đi đường nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Mẹ làm Mẹ những ai còn đi đàng lạc, mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời.

Ước gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ Máu châu báu Chúa Giê-su Con của Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con.

Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con”.

 Vâng, hơn lúc nào hết, đất nước Việt Nam chúng con cần đến Mẹ, cậy trông vào tình thương của Mẹ. Tâm tình của lời kinh chúng con đọc, cầu xin cho phát triển, thịnh vượng; xin cho mọi thành phần trở nên thánh đức; xin cho các mục tử sốt sắng làm gương, bền chí lập công; xin cho giáo dân thêm nhiều và tiến tới trên đường nhân đức; lại xin cho những người xa lạc được ơn trở về; những người chưa nhận biết Chúa được gặp Chúa.

Lời kinh còn ước mong cho mọi người dân nước Việt quy tụ nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên, là tâm tình ước mong một Giáo hội hiệp nhất để tạo nên sức mạnh chứ không phải một Giáo hội chia rẽ tan tác và lạc bầy.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Giáo hội Việt Nam, chúng con yêu mến Mẹ, chúng con tôn vinh Mẹ. Xin Mẹ soi dẫn để chúng con trở thành những đứa con ngoan hiền biết yêu tổ quốc thật nhiều, biết phục vụ tổ quốc hết tâm hồn, biết trung thành hết nhiệt huyết, biết bảo vệ bằng xương máu, biết xây dựng bằng tim óc, biết trở nên thánh đức xứng đáng làm con của Mẹ, rạng danh Mẹ và rạng danh Chúa Giêsu con của Mẹ. Amen.

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

 

1. Sách kinh giáo phận Bùi Chu, Hải Phòng, Thái Bình, Nxb Ðồng Nai, 2011, trang 209.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm