Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, 2020 16:03

Kinh Ðền tạ Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu

 

(đọc trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Trong lần thị kiến thứ tư, vào tháng 6/1675, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Magarita và nói về đại lễ kính Thánh Tâm như sau: “Hãy nhìn Thánh Tâm Ta, Thánh Tâm đã rất yêu thương nhân loại... Nhưng, điều mà Ta nhận được hầu hết chỉ là sự vô ơn, những sự bất kính và những điều phạm thánh, sự nguội lạnh và sự khinh dể mà con người đã dành cho Ta trong Bí tích Tình Yêu này… Người ta nên rước lễ trong ngày đó và thực hiện cho Ta một sự khôi phục danh dự bằng lời cầu xin ơn tha thứ cách long trọng, để đền thay cho những điều sỉ nhục mà họ xúc phạm đến Ta…”1 . Có lẽ vì đó mà lời “Kinh đền tạ Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu” ra đời với ghi chú: Kinh này “đọc trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Nay, nhân lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu nguyện qua lời “Kinh đền tạ2 Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu”.

Mở đầu lời kinh là tâm tình cảm nghiệm về tình yêu vô bờ của Chúa. Và thái độ của những người con thảo là thờ phượng cung kính, tha thiết cầu xin mong bù lại những thiếu sót xúc phạm đến Trái Tim nhân lành của Chúa: “Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh dể 3; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy”.

Tâm tình thứ hai của lời kinh đó là tâm tình xin lỗi: “Chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa…, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những ai lạc xa đường lành 4, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đường 5 chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà bỏ 6 giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng”.

Quả vậy, trong tình yêu, những lời yêu thương và xin lỗi chân thành là dấu hiệu của tình yêu thắm thiết. Lời kinh dạy chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa về những lỗi lầm chung và cả những lỗi riêng đã làm cho Thánh Tâm yêu thương của Chúa phải muộn phiền: “…Chúng con … dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói phạm 7 đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục phỉ báng 8 Ðấng thay mặt Chúa cùng các Ðấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích Yêu Mến. Sau hết chúng con xin đền tội chung cho các tín hữu chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy.9

Lời kinh còn nói lên khát vọng dạt dào, là tâm tình trông cậy vào công nghiệp yêu thương vô giá mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Lời kinh còn nhắc nhớ chúng ta về sự trợ giúp của Ðức Mẹ, các thánh và các anh chị em lành thánh ra đi trước chúng ta. Ôi, trong Trái Tim Chúa, chúng ta được hiệp nhất nên một.Ước gì 10 chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà nay11 còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ Ðồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa”.

Cũng trong tình yêu thương tha thiết ấy: “Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm 12 cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. Tâm tình thánh thiện của lời kinh sẽ dẫn đưa từng người chúng ta đến cội nguồn thánh thiện.

Lời kinh khép lại, chúng ta cảm ơn Chúa và tri ân các bậc tiền nhân đã soạn những tâm tình sâu lắng để mỗi người chúng ta dâng lên Chúa và hiểu hơn ý nghĩa của ngày lễ trọng đại hôm nay: Lạy Ðức Chúa Giêsu quảng đại vô cùng!13 Chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà đền tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

___________________________________________________

1. Lm Ða Minh Thiệu O.Cist, (theo kath-info.de/herzjesu.html)

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/83ThanhTamChua.htm,

2. Ðền tạ: bồi thường, tạ lỗi, tạ ơn. - 3. Bản gốc: “…lại còn khinh mạn dể duôi.”

4. Bản gốc: “…lạc xa đàng rỗi.” - 5. Bản gốc: “đàng”. - 6. Bản gốc: “rẫy bỏ”

7. Bản gốc: “lộng ngôn”. - 8. Bản gốc: “bỉ báng”

9. Bản gốc: “sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy.”

10. Bản gốc: “chớ gì”. - 11. Bản gốc: “rầy”

12. Bản gốc: “giữ luật Evan cho trọn” có cụm từ “luật Evan”: “Evan” là hai âm đầu của Evangelium (tiếng La Tinh) hoặc Evangelho (tiếng Bồ Ðào Nha) nay ta dịch là Phúc Âm, Tin Mừng. “Luật Evan” là Luật Phúc Âm, tức là nếp sống theo Phúc Âm, theo Tin Mừng.

13. Bản gốc: “cực khoan cực nhân” = quảng đại: rộng rãi, độ lượng.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm