Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Soi Thánh Phaolô đã có một kinh nghiệm tuyệt vời khi chia sẻ: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”.

Cảm ơn những họa sĩ vô danh

Cảm ơn những họa sĩ vô danh Xem các chương trình truyền hình thế giới, những bờ tường loang lổ trong các thành phố tại Ấn Độ hay Mêhico…

Là thơ Tô Đông Pha ?

Là thơ Tô Đông Pha ? Tô Thức (1037 - 1101), tự Tử Chiêm, hiệu Đông Pha Cư Sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là một danh tài văn học đời Tống mà thư pháp cũng rất được hâm mộ.

Kinh Thú Nhận

Kinh Thú Nhận Cổ nhân có câu: “Khi đầu bạn cúi xuống chạm đất trong sự khiêm tốn, thì lòng bạn sẽ vươn thấu tới trời”. Câu nói ấy như vừa toát lên vẻ đẹp của sự khiêm tốn, vừa tỏ cho thấy có một thứ năng lực đặc biệt có thể giúp con người đạt tới đỉnh cao của sự trọn lành.

Kinh Thờ lạy

Kinh Thờ lạy Các Kitô hữu phải được giáo dục một cách toàn vẹn về bốn nhiệm vụ căn bản: hiểu biết đức tin, cử hành bí tích đức tin, sống đức tin, và cầu nguyện trong đời sống đức tin.

Về miền tâm linh

Về miền tâm linh Ðó là chủ đề cuộc triển lãm tranh của ba tác giả thuộc hai thế hệ, vừa khai mạc tại Nhà triển lãm TPHCM (92 Lê Thánh Tôn, Q1) sáng ngày 18.8.2018.

Bâng khuâng mùa vu lan

Bâng khuâng mùa vu lan Sinh khí ấm áp đạo hiếu thiêng liêng, lòng tri ân và nhắc nhở, hoài niệm cùng suy tư khắc khoải...

Tận tín thư

Tận tín thư Mới rồi có bạn đạo ở xa hỏi tôi rằng có phải thật sự Đức Mạnh Tử khuyên “Nếu tin hết vào sách thà không có sách còn hơn”? Bạn ấy dẫn luôn câu chữ Nho “Tận tín thư bất như vô thư” và bảo nó nằm trong sách Mạnh Tử.