Văn hóa
Trương Vĩnh Ký viết chuyện đời xưa

Trương Vĩnh Ký viết chuyện đời xưa

Kêu rằng: Chuyện đời xưa, vì nó là những chuyện kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chê sự xấu cho người ta sửa cách ăn nết ở cho tử tế.
Ta cũng có thêm một hai chuyện thiệt tích mà có ý vị, vui, dễ tức cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt chước, thấy chê mà lánh xa.

Tìm về dấu xưa nơi vườn Bách Thảo

Tìm về dấu xưa nơi vườn Bách Thảo Theo các tài liệu còn lưu giữ, dấu tích trăm năm có thể tìm thấy ở “khu vườn nhiều tuổi” này không phải ít. Các cây lâu niên như một minh chứng rõ ràng nhất.

Roma Thành phố vĩnh cửu (tiếp theo)

Roma  Thành phố vĩnh cửu (tiếp theo) Đảo Tiberina có lịch sử rất quan trọng liên quan đến việc khai sinh và phát triển của Roma. Trước tiên, đảo nối kết vùng bên ngoài bờ sông với những dinh thự trong thành phố.