Thứ Bảy, 07 Tháng Năm, 2016 20:51

Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm

Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến ngày thứ Bảy 07.05.2016, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục Chánh tòa giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo Luật (Giám mục giáo phận đã trọn 75 tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh - Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam).

Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse là Giám mục Chánh tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.

Trước đó vào ngày 04.6.2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala, làm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2.3.1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. Năm 1964, ngài gia nhập Đại Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn. Một năm sau đó, ngài được cử đi du học tại Trường Truyền giáo ở Roma và thụ phong linh mục ngày 27.3.1971.

Ngài đậu Tiến sĩ Thần học Luân lý tại Học viện Alfonsianum của Dòng Chúa Cứu Thế và Tiến sĩ Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng Tên ở Roma.

Ngài từng giữ chức Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M) từ năm 1976-2007, Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo - Đại học Giáo hoàng Urbano, Viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo (1980-2009), Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI (1981-2007), thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ  (1987-1993), thành viên tổ chức “Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn (1992-2001), thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000 (1995-2000), Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo (1999-2005), Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn (2001-2012), Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc (2009-2013).

Ngày 28.2.2013, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban Giáo dục trực thuộc HĐGMVN.

Phục Lễ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm