Thứ Năm, 01 Tháng Sáu, 2017 15:24

Thánh Augustinô thành Canterbury

Thánh Augustinô là tu sĩ dòng thánh Anrê ở Rôma, Giám mục tiên khởi của giáo phận Canterbury, Anh Quốc. Sau 8 năm coi sóc giáo phận, ngài đã đưa nhiều người trở thành tín hữu Công giáo bằng cách duy trì, thăng hoa nhiều phong tục tập quán và các lễ hội của người dân địa phương cho phù hợp với niềm tin tôn giáo. Vì lẽ đó, ngài được gọi là Tông đồ của Anh Quốc.

Năm 596, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả sai ngài cùng với ba mươi nhà truyền giáo đến rao giảng Tin Mừng ở Anh Quốc. Khi các ngài đặt chân đến Kent, vua Ethebert nghĩ rằng các ngài có thần chú và ma lực, mà những phép thuật này sẽ vô hiệu lực khi ở ngoài trời. Vì thế, vua đã tiếp các nhà truyền giáo dưới gốc cây sồi ở ngoài trời. Sau đó, vua nhận thấy thiện chí của các ngài nên cấp cho một phần đất ở địa hạt Canterbury và cho phép họ tự do đi lại khắp nơi để rao giảng. Sau một thời gian ngắn hoạt động, có hàng ngàn người dân đón nhận Tin Mừng và chính nhà vua cũng xin được rửa tội vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 597.

Sau khi được tấn phong Giám mục ở Pháp, Ðức Giám mục Augustinô trở lại Canterbury, là nơi ngài thiết lập giáo phận và khởi công xây dựng Vương Cung Thánh Đường. Khi số tín hữu ngày càng gia tăng, ngài mở thêm các giáo phận khác ở Luân Ðôn và Rochester.

Các nhà truyền giáo này luôn liên lạc với Đức Giáo Hoàng và làm theo chỉ dẫn của ngài là “Muốn trèo lên tới đỉnh cao thì phải leo từng bước chứ không được nhảy”. Thánh Augustinô và các nhà truyền giáo không dẹp bỏ các đền thờ của dân ngoại nhưng tìm cách biến nó thành nơi thờ phượng Thiên Chúa. Các ngài cũng giữ những phong tục tập quán của địa phương khi có thể và các lễ hội của dân ngoại cũng được thay thế bằng lễ kính các thánh.

Thánh Augustinô qua đời vào ngày 26.5.605, kể từ đó thánh nhân được tôn kính như là vị Tông đồ của Anh Quốc.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm