Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, 2020 19:17

Hơi thở

Flatus, Breath, Souffle

Hơi thở có gốc tiếng Hipri là ruah, được dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma, còn có nghĩa là gió, không khí.

Sứ mạng chứng nhân – Lễ Hiện xuống | Da mihi animas…

“Hơi thở của Thiên Chúa là Thần Khí” (GLHTCG 691). Thiên Chúa dùng Thần Khí của Ngài không chỉ để sáng tạo muôn loài và bảo tồn chúng trong sự sống (x. St1,2; Tv 104,39-30), mà còn để đổi mới tâm hồn con người (x. Ed 36,27).

Cũng như xưa, Thiên Chúa “thổi hơi” vào lỗ mũi của Adam để ban cho ông sự sống thể lý (x. St 2,7), thì nay Chúa Kitô Phục Sinh “thổi hơi” trên các Tông đồ để ban Thánh Thần và trao sứ mệnh (x. Ga 20,22-23). Phúc Âm thánh Gioan đã dùng từ “hơi thở” để chỉ về Chúa Thánh Thần.

Nhờ Thần Khí Chúa Kitô Phục Sinh, tín hữu được tham dự  vào sự sống mới để trở thành con cái Thiên Chúa và được sống lại như Chúa Giêsu Kitô để hưởng vinh quang với Người (x. Rm 8,11-17).

Tiểu ban Từ vựng  - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm