Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, 2023 18:03

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục chánh tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ

 

12g ngày 25.3.2023 (giờ Rome, tức 18g, giờ VN), Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 

- Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục Phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận TPHCM, Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hà Tĩnh.

- Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận TPHCM và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục TPHCM, làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phát Diệm.

- Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện Thánh Quý, làm Giám mục Phó giáo phận Cần Thơ.

 

 

**


Tiểu sử Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

 

- Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng.

- 1969 - 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn.

- 1979 - 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) TPHCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học.

- 1993 - 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- Ngày 30.6.1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

truyền chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận TPHCM.

- 1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- 2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Rome; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình.

- 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Rome.

- 2007 - 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận TPHCM.

- 2007 - 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 2007 - 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP TPHCM.

- 2009 - 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn).

- 2014 - 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- Ngày 25.8.2017 được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) TGP TPHCM; được truyền chức Giám mục ngày 14.10.2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”.

- Ngày 19.3.2021 Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh.

- Ngày 25.3.2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hà Tĩnh.

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

- Tại Đại hội lần thứ XIV (30.9.2019 - 4.10.2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- Tại Đại hội lần thứ XV (3 - 7.10.2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Louis được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM.

SƠ LƯỢC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Giáo phận Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội, được thành lập vào ngày 22.12.2018, tách ra từ giáo phận Vinh, với vị Giám mục tiên khởi là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nguyên Giám mục giáo phận Vinh.

Giáo phận Hà Tĩnh nằm trọn trong hai tỉnh thuộc Miền Trung là Hà Tĩnh và Quảng Bình với tổng diện tích 14.107,4 km2, trong đó, Hà Tĩnh: 6.055,6 km2 và Quảng Bình: 8.051,8 km2. Về ranh giới, phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Lào.

Giáo phận gồm 13 giáo hạt: Văn Hạnh, Trung Nghĩa, Can Lộc, Nghĩa Yên, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Bình Chính, Hòa Ninh, Minh Cầm, Nguồn Son, Tam Tòa. Theo thống kê ngày 31.12.2021, giáo phận Hà Tĩnh có 286.385 tín hữu trong tổng số dân hai tỉnh là 2.379.984 người (chiếm 13,03% dân số). Đa số giáo dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nghề cá, nghề muối và nghề thủ công.

Tòa Giám mục và nhà thờ Chánh tòa của giáo phận Hà Tĩnh tọa lạc tại Văn Hạnh, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Ngày 19.3.2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, đang là Giám mục Phụ tá TGP TPHCM, làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Ngày 25.3.2023, ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chánh tòa giáo phận Hà Tĩnh.

 

**


Tiểu sử linh mục Phêrô Kiều Công Tùng

 

- Sinh ngày 24.8.1964 tại Thủ Đức, thuộc giáo xứ Cao Thái, TGP Sài Gòn.

- 1993 - 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- Ngày 30.6.1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn TGP TPHCM.

- 1999 - 2003: Phụ tá giáo xứ Bùi Phát, TGP TPHCM.

- 2003 - 2004: Phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- 2004 - 2009: Du học tại Mỹ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ - Thánh nhạc và Thần học.

- 2009 - 2010: Phụ tá nhà thờ Chánh tòa.

- 2010 - 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse.

- 2010 - nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu.

- 2016 - nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục TGP TPHCM.

- 25.3.2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phát Diệm.

SƠ LƯỢC VỀ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Giáo phận Phát Diệm chính thức được thành lập ngày 19.4.1901 khi Đức Lêô XIII chia Tây Đàng Ngoài thành hai: Tây Đàng Ngoài (Hà Nội bây giờ) và giáo phận mang tên mới là Duyên Hải Đàng Ngoài, còn được gọi là giáo phận Thanh, gồm tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Châu Lào. Ngày 3.12.1924, giáo phận Thanh được đổi thành giáo phận tông tòa Phát Diệm.

Năm 1932, giáo phận Phát Diệm được chia đôi để thành lập giáo phận mới mang tên giáo phận Thanh Hóa.

Ngày 11.6.1933, Đức Piô XI đặt Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám mục người Việt Nam tiên khởi, làm Giám mục Phó giáo phận Phát Diệm.

Ngày 24.11.1960, với sắc chỉ Venerabilium Nostrorum, Tòa Thánh thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam và nâng các giáo phận tông tòa ở Việt Nam lên hàng chánh tòa. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo là giám mục chánh tòa đầu tiên của giáo phận Phát Diệm.

Hiện nay giáo phận Phát Diệm nằm trọn trong tỉnh Ninh Bình và một phần nhỏ thuộc hai huyện Lạc Thủy và Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình, với diện tích khoảng 1.786.77 km2. Phía Đông giáp tỉnh Nam Định, phía Tây giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam.

Giáo phận Phát Diệm gồm 9 giáo hạt, với 79 giáo xứ. Theo thống kê tính đến năm 2019, giáo phận Phát Diệm có 156.475 tín hữu Công giáo. Đa số giáo dân Phát Diệm sống chủ yếu bằng nghề nông, đan lát.

 

**


Tiểu sử linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi

 

- Sinh ngày 28.7.1972, tại giáo xứ An Hội, giáo phận Cần Thơ.

- 1991 - 1993: Dự tu lớp Carôlô của giáo phận Cần Thơ.

- 1993 - 2000: Học tại Đại Chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ.

- 22.6.2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục,

 thuộc linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ.

- 2000 - 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ.

- 2004 - 2011: Du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rome; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.

- Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ, đặc trách Chủng sinh giáo phận Cần Thơ.

- Năm 2012 - 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, giáo phận Cần Thơ.

- Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu.

- Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý.

- 25.3.2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Cần Thơ.

SƠ LƯỢC VỀ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Địa bàn giáo phận Cần Thơ bao gồm thành phố Cần Thơ (trừ quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh thuộc giáo phận Long Xuyên), tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu, và tỉnh Cà Mau. Tổng diện tích là 14.026 km2. Phía Đông và Đông Bắc giáp giáo phận Vĩnh Long; Tây và Tây Bắc giáp giáo phận Long Xuyên, Nam giáp Biển Đông.

Số dân Công giáo khoảng 195.000  tín hữu. Giáo phận có 7 giáo hạt: Cần Thơ, Vị Thanh, Trà Lồng, Đại Hải, Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Cà Mau. Số thành viên linh mục đoàn hiện tại là 257 vị phục vụ cho 145 giáo xứ và một số giáo điểm, điểm sinh hoạt. Các tu sĩ thuộc gần 20 hội dòng đang hiện diện, góp phần trong các mục vụ giáo xứ và truyền giáo.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm