Thứ Sáu, 08 Tháng Chín, 2017 17:24

ÐỨC TÂN GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN : “Kinh nghiệm mục vụ gia đình và mục vụ ơn gọi sẽ giúp ích nhiều cho sứ vụ Giám mục của tôi”

Gm Nguyen Anh Tuan
Gm Nguyen Anh Tuan
Gm Nguyen Anh Tuan

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm