Giáo hội Việt Nam
VIDEO CLIP KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY 2017

VIDEO CLIP KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY 2017

Đại hội Giới trẻ mùa chay năm 2017 được khai mạc tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn vào ngày 8.4.