Đức Giám mục Bùi Tuần
Xin thương đỡ nâng con

Xin thương đỡ nâng con

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện:

Những gì Chúa đã làm cho tôi

Những gì Chúa đã làm cho tôi Tôi nói: Mẹ là người biết hơn hết những gì mà Chúa đã làm cho con, xin Mẹ thương nhắc cho con biết.

Nói với Ðức Mẹ

Nói với Ðức Mẹ Đã từ rất lâu rồi, nhưng đặc biệt là lúc này, tôi hay nói với Đức Mẹ.

Sống vâng phục thánh ý Chúa là hạnh phúc tuyệt vời

Sống vâng phục thánh ý Chúa là hạnh phúc tuyệt vời Đức Mẹ trả lời tôi: quà mà Mẹ muốn ban cho con trong dịp lễ Phục Sinh này, là con hãy noi gương Chúa Giêsu xưa đã cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Cây Dầu thế này:

Xin ơn đức tin

Xin ơn đức tin Tôi đang sống trong thao thức. Thao thức cảm tạ Chúa đã luôn đưa tôi trở về với Chúa.

Tin cậy vào Chúa

Tin cậy vào Chúa Trong mấy ngày nay, Đức Mẹ luôn khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện theo kinh mà Đức Mẹ đã dạy cho ba trẻ ở Fatima.

Trở nên như trẻ thơ

Trở nên như trẻ thơ Mấy ngày nay, Đức Mẹ khẩn thiết khuyên tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18, 3).

Cuộc đời là một chuỗi dài cảm tạ ơn Chúa

Cuộc đời là một chuỗi dài cảm tạ ơn Chúa Tôi vui mừng chạy đến Đức Mẹ và Mẹ khuyên dạy tôi: nương tựa vào Mẹ là hãy làm những gì Mẹ muốn, đó cũng chính là những gì Mẹ đã nói ở Fatima.

Hạnh phúc vì được làm con Ðức Mẹ

Hạnh phúc vì được làm con Ðức Mẹ Lễ Truyền Tin là Lễ Trọng. Nhờ Lễ Trọng này, phụng vụ nhắc cho chúng ta một biến cố trọng đại, đó là việc Đức Trinh Nữ Maria được sứ thần báo tin: trinh nữ đã được Chúa chọn để trở thành mẹ Đấng Cứu Thế.