Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục

Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục Thánh Philipphê Nêri sinh tại Florence, nước Ý vào năm 1515. Từ thuở ấu thơ, ngài được láng giềng gọi là “Pippo Buono” (Bé Philip tốt lành) bởi vì ngài rất ngoan.

Thánh Gioan I,Giáo Hoàng tử đạo

Thánh Gioan I,Giáo Hoàng tử đạo Thánh Gioan I sinh ra tại Toscane, nước Ý, không rõ thời gian nào. Ngài gia nhập hàng giáo sĩ khi tuổi còn rất trẻ và được lên ngôi Giáo Hoàng ngày 13.8.523, kế nhiệm Giáo Hoàng Hormisdas và là vị Giáo Hoàng thứ 53.

Thánh Catarina Siêna,Tiến sĩ Hội thánh

Thánh Catarina Siêna,Tiến sĩ Hội thánh Thánh Catarina Siêna là một trong số ít thánh nữ được tôn phong tiến sĩ Hội Thánh. Ngài chào đời ngày 25.3.1347 tại Siêna, trong một gia đình giàu có ở Ý.

Thánh FidelisSigmaringen,linh mục tử đạo

Thánh FidelisSigmaringen,linh mục tử đạo Thánh Fidelis Sigmaringen, linh mục dòng Phanxicô, là chứng nhân đức tin, bị ám hại ngày 24.4.1622 tại Seewis Graubunden, trong lúc đang nỗ lực hòa giải giữa những người Tin Lành và Công giáo. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV đã tuyên thánh ngài vào ngày 29.6.1746.

ThánhPhanxicô Paola, ẩn tu

ThánhPhanxicô Paola, ẩn tu Thánh Phanxicô Paola là Ðấng sáng lập dòng Anh em rất hèn mọn (Dòng Minim).

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria Thánh Giuse là bạn trăm năm của Ðức trinh nữ Maria và là cha nuôi của Ðức Giêsu. Ngài xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít (Mt 1,1-16), là thợ mộc lành nghề, sống ở Nazareth, đã đính hôn với Maria (Mt 1,18; Lc 1,27).

Thánh Perpêtua và Phêlixita,tử đạo

Thánh Perpêtua và Phêlixita,tử đạo Thánh Perpêtua và Phêlixita sống vào thế kỷ thứ ba. Ðây là thời gian các Kitô hữu bị bách hại khốc liệt bởi hoàng đế Septimus Severus.

Bảy thánh lập dòng tôi tớ đức mẹ

Bảy thánh lập dòng tôi tớ đức mẹ Dòng Tôi tớ Ðức Mẹ do 7 vị đồng sáng lập, đó là Bonfilius Menaldi, Benedicto Antella, Gierado Sestegui, Bartholomeo Amidei, Gioan Manetti, Ricover Lippi, Alexis Falconieri.