Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 2015 21:01

Chúa nhật XXVI Thường niên (Mc 9,38-43.45.47-48)

Cái giá người môn đệ chúa phải trả

Theo Đức Giêsu, người môn phải: “Vác Thập giá mà theo Thầy” hay “Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mạng sống vì Thầy sẽ tìm lại được sự sống”. Như thế, người môn đệ phải sẵn lòng hy sinh mọi sự vì Nước Trời. Tin Mừng của thánh Marcô hôm nay sẽ cho chúng ta thấy điều đó…

Chúa Giêsu nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc 9,43.45.47-48). Chúa Giêsu không biểu là chúng ta hiểu theo nghĩa đen và Giáo Hội cũng không bao giờ dạy chúng ta phải chặt tay, chặt chân, móc mắt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đòi hỏi một cách cương quyết, mạnh mẽ và nhấn mạnh quyết liệt để chúng ta không được coi thường sự tội, mà phải cương quyết khước từ tội lỗi. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã dùng những thành ngữ, cách diễn tả quen thuộc của thời đại Ngài để nhấn mạnh điều tối quan trọng, khẩn thiết là: “Các môn đệ của Ngài phải sẵn sàng, mau lẹ, cương quyết và sẵn lòng hy sinh bất cứ sự gì cần thiết để giữ mình khỏi phạm tội; phải sẵn sàng hy sinh cả những gì quí báu nhất đối với mình để chiếm được Nước Trời”.

Nhân đoạn Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn cho chúng ta suy nghĩ về sự tác động của Chúa Thánh Thần. Thần khí của Thiên Chúa như hơi thở, như sự sống. Do đó, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, con người có thể làm được việc này, việc nọ tốt đẹp theo ý Chúa. Chúng ta đừng có hành động ngăn cản Thánh Thần, kết án như Gioan đã làm khi Gioan thấy có người không thuộc phe nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Ý tưởng khác đoạn Tin mừng này muốn cho chúng ta suy nghĩ là việc giúp các tông đồ dù chỉ một bát nước lã cũng được Chúa thưởng công như đã làm cho chính Chúa vậy. Ba là phải xa lánh việc tạo nên gương xấu cho người khác, đặc biệt cho những kẻ bé mọn, và điều kiện để theo Chúa, sống với Chúa là xa lánh tội lỗi và đừng làm gương xấu, gây cớ vấp phạm cho kẻ khác.

Rồi, Chúa cho hay chính ma quỷ là nguồn gốc gây nên tội lỗi và nơi giam giữ ma quỷ là hỏa ngục. Chúa phán: “Được mọi sự mà mất linh hồn nào được ích gì !” .

Tin Mừng của thánh Marcô Chúa nhật XXVI thường niên, năm B mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi này: Chúng ta có biết xa tránh dịp tội, xa tránh những dịp quỷ ma xúi giục sa ngã làm Chúa buồn lòng không? Chúng ta có xa tránh mọi sự làm chúng ta mất Nước Trời không? Chúng ta có biết thưa với Chúa như thánh Phêrô “Lạy Chúa xin cứu con” khi ông thấy sắp chìm trên biển không ?

Sứ điệp Tin Mừng gửi đến cho chúng ta qua bài Phúc Âm của thánh Marcô: Chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận mọi hy sinh ngay cả mạng sống của chúng ta để được Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến với chúng con để chúng con luôn can đảm vững bước trên cuộc lữ hành trần thế tiến về Quê Trời. Xin củng cố đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin và bám chặt vào Chúa vì Chúa là Vua hiển trị muôn đời.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm