5 chiếc bánh và 2 con cá
Bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi

Bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi

Chúng ta thường nói: “Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già”. Câu này nói lên một kinh nghiệm dân gian rằng người trẻ thì trẻ người non dạ, ăn chưa no, lo chưa tới, còn ngây thơ, chưa chín chắn. Ai mà đi hỏi ý kiến trẻ con! Con trẻ, người trẻ, thiếu niên đôi khi còn vô tích sự...