Máy chiếu trong nhà thờ, nên hay không nên ?

Máy chiếu trong nhà thờ, nên hay không nên ? Hiện nay, nhiều giáo xứ đã ứng dụng các công nghệ hiện đại trong thánh lễ, trong sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc sử dụng sao cho phù hợp.

Đồng hành cùng tự kỷ

Đồng hành cùng tự kỷ Tại buổi hội thảo, các bác sĩ và chuyên gia khẳng định các trẻ tự kỷ cũng như người lớn không thể chữa khỏi hoàn toàn Hội chứng Tự Kỷ, nhưng nhờ chẩn đoán can thiệp sớm trước ba tuổi, sẽ giúp trẻ hội nhập tốt.