ân xá
VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ

VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ

Theo Ủy Ban Phụng Tự Hội đồng Giám Mục việt Nam, những “Phép lành Tòa Thánh” được gửi đến trong hình thức chữ viết, qua văn thư, điện tín hoặc bản giấy in Phép lành Tòa Thánh không ban ân xá nhưng chỉ là sự “chúc lành” của Đức Thánh Cha cho những người liên quan.

Cuba ân xá tù nhân vì Ðức Giáo Hoàng

Cuba ân xá tù nhân vì Ðức Giáo Hoàng Cuba đã ân xá 787 tù nhân để hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi đến các nguyên thủ thế giới, khuyên giới lãnh đạo hãy bày tỏ lòng thương xót đối với những người trong cảnh tù tội, theo báo Granma ngày 15.11.

Ân xá

Ân xá Cũng như với các Năm Thánh khác, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ thị rằng các ân xá đặc biệt sẵn sàng được ban cho các tín hữu trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót (LTX) 2016.