bác ái xã hội
Yêu lấy những ngã rẽ gồ ghề

Yêu lấy những ngã rẽ gồ ghề

Cả gia đình đi định cư ở nước ngoài, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn vẫn một mình ở lại Việt Nam, tiếp tục cuộc sống tu trì và dấn thân trong các công tác bác ái xã hội, y tế, viết sách, dịch sách, có giai đoạn còn là thầy giáo, công nhân.

Ở nơi đó, tình thương được lan tỏa!

Ở nơi đó, tình thương được lan tỏa! Nếu như Tu đoàn nữ đến nay đã hoàn thiện mọi thứ thì bên nhánh nam vẫn còn khá ngổn ngang. Cơ sở mới vừa được Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết đặt viên đá đầu tiên ngày 1.8.2015, phải nhiều năm sau mới có thể hoàn thành, thay cho nơi ở tạm, xuống cấp hiện nay

Chứng từ yêu thương nơi Tây Hải

Chứng từ yêu thương nơi Tây Hải Với cha Giuse Nguyễn Văn Tịch điều cảm nhận rõ nét là: “Những tấm lòng đẹp vẫn còn rất nhiều chỉ cần có ai đó cho họ một “cái cớ” để bùng cháy lên...”.