Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Sách Tin mừng và sách Bài đọc Trong thánh lễ, có những thực hành nhầm lẫn sau đây liên quan đến Sách Bài đọc:

Có nên đọc Phúc Âm cùng với phó tế hay tư tế trong thánh lễ?

Có nên đọc Phúc Âm cùng với phó tế hay tư tế trong thánh lễ? Một số nhà thờ hiện nay có thói quen là khi linh mục hay phó tế công bố Tin Mừng trong thánh lễ thì tín hữu tham dự (thường là trẻ em) cầm cuốn Tân Ước vừa dò theo vừa cất tiếng đọc.