báo hiếu cha mẹ
Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P4)

Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P4)

Sự hội nhập giữa văn hóa tôn giáo Việt Nam với văn hóa tôn giáo các nước phương Tây, nhất là với Công giáo, đã tạo ra một dạng văn hóa Công giáo Việt Nam với những sắc thái riêng mang đậm tính dân tộc.