bảo tàng
Những bảo tàng viện Vatican (P3)

Những bảo tàng viện Vatican (P3)

Họa sĩ Raffaello thuộc dinh ĐGH Niccolò 5. Raffaello vẽ đẹp đến nỗi ĐGH ra lệnh hủy bỏ các bức vẽ có trước và để ông vẽ lại tất cả. Raffaello vẽ 2 phòng là Stanza della Segnatura (1509-1511) và Stanza d’Eliodoro.

Những bảo tàng viện Vatican (P1)

Những bảo tàng viện Vatican (P1) Mỗi bảo tàng viện hoặc mỗi phòng triển lãm đều chứa đựng nhiều tác phẩm nghệ thuật lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật rất giá trị. Du khách có thể bỏ nhiều thời giờ để thăm viếng, học hỏi, chiêm ngưỡng và thưởng thức những công trình quý giá được thu thập tại đây.