Đừng đùa giỡn nỗi bất hạnh của người khác!

Đừng đùa giỡn nỗi bất hạnh của người khác! Phải nói rằng nhờ mạng xã hội, nhất là facebook, các bạn trẻ đã rủ nhau đi làm từ thiện hoặc đăng lên những trường hợp cần giúp đỡ cho mọi người rộng tay cứu giúp.

Đường sách Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động

Đường sách Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động Sau gần ba tháng trải qua nhiều công đoạn, từ khâu quy hoạch, thiết kế, xét chọn, sắp xếp các đơn vị tham gia, thực hiện các hợp đồng thi công, xác lập mô hình, phương thức tổ chức