Bản tin và bảng tin

Bản tin và bảng tin Hiện nay, trên một số phương tiện hay nhầm lẫn giữa hai từ bản tin và bảng tin. Vậy bản tin và bảng tin là gì?

Vòng quanh bảng thông tin các xứ đạo

Vòng quanh bảng thông tin các xứ đạo Bảng thông tin tại các giáo xứ tuy chỉ chiếm một góc khiêm tốn trong khuôn viên nhà thờ nhưng lại ẩn chứa sức sống của cả xứ đạo với nhiều tin tức, sinh hoạt được cập nhật thường xuyên.