bảo mẫu
Vì sao bảo mẫu  dễ mất bình tĩnh ?

Vì sao bảo mẫu dễ mất bình tĩnh ?

Tôi từng nghe kể về những cô bảo mẫu la mắng, rung lắc, bịt mũi đút cho trẻ ăn. Cứ nghĩ đến những chuyện bạo hành trẻ nhỏ trong các cơ sở trông trẻ tư nhân gần đây là tôi lại nóng ruột và lo ngại.