bão số 5
TGP Huế: Các giáo xứ nỗ lực khắc phục sau bão số 5

TGP Huế: Các giáo xứ nỗ lực khắc phục sau bão số 5

Là nơi tâm bão số 5 (Noul) đi qua, các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Huế ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong đó, có nơi bị thiệt hại nặng nề; cây cối, trụ điện bị gãy đổ; nhà thờ, nhà dân bị tốc mái…

Cơn bão số 5

Cơn bão số 5 Rạch Cái Rắn đã ngoằn ngoèo quá chừng, hôm nay lại ngoằn ngoèo thêm, vì ngọn mắm, cành còng ngã đổ rải rác từ doi này tới doi kia. Trường Phú Hưng bị sập một dãy.