bị anh nguyền rủa
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)

Anh đang ngồi tù ở Xêdarê. Ngồi tù mà cứ rung đùi sung sướng y như đại gia đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong nhà hàng cao cấp. Trước hết Anh sung sướng quá chừng vì đã đạt được đỉnh điểm của tình yêu.