bị mù ba ngày ở Đamát
Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (3)

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (3)

Tôi đang sở hữu một số thông tin nóng bỏng về Anh. Tôi biết Anh đã giã từ Tacxô để đến Antiôkia. Hơn ba năm nghiên cứu và cầu nguyện ở Tacxô, Anh đã có một hành trang dầy cộm để đi vào đời sống hoạt động ở Antiôkia.