biến đổi
Mùa chay trong tình hình mới

Mùa chay trong tình hình mới

Đất nước Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh và mau. Những ngày tết Đinh Hợi vừa qua cho thấy một sự phân hóa giàu nghèo rất rõ. Phong hóa cũng chuyển biến dần theo chủ nghĩa tiêu thụ.

Biến đổi trái tim

Biến đổi trái tim Khi tôi thực sự tha thiết muốn đón nhận ơn Chúa Cứu Chuộc, Mẹ lại dạy tôi là hãy chân thành cộng tác với ơn Chúa, mà biến đổi trái tim mình. Mẹ cho tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít

Biến đổi trái tim

Biến đổi trái tim Khi tôi thực sự tha thiết muốn đón nhận ơn Chúa Cứu Chuộc, Mẹ lại dạy tôi là hãy chân thành cộng tác với ơn Chúa, mà biến đổi trái tim mình. Mẹ cho tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít

Hãy ở lại trong tình yêu của thầy

Hãy ở lại trong tình yêu của thầy Bằng nhiều cách, Chúa nói vào sâu thẳm lòng tôi: “Con hãy ở lại”. Tôi xin Chúa thương dạy bảo thêm điều Chúa đã bắt đầu dạy bảo. Không phải đợi lâu, tôi được Chúa đưa lòng trí tôi nhớ lại lời Chúa nói với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).

Tìm về dấu xưa nơi vườn Bách Thảo

Tìm về dấu xưa nơi vườn Bách Thảo Theo các tài liệu còn lưu giữ, dấu tích trăm năm có thể tìm thấy ở “khu vườn nhiều tuổi” này không phải ít. Các cây lâu niên như một minh chứng rõ ràng nhất.