Bình an cho anh em
Chúa ở cùng anh chị em

Chúa ở cùng anh chị em

“...Khi chào chúc “Chúa ở cùng anh chị em” thường là dịp tôi trở về nội tâm. Tôi tin Chúa hiện diện trong tôi. Chúa có tên là tình yêu thương xót, Đấng cứu độ trần gian...”

Gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh

Gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh Sự gần gũi Chúa dành cho tôi giúp tôi cảm nhận được “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu ấy ở nơi Chúa Phục Sinh. Tình yêu ấy được tôi cảm nghiệm sâu sắc. Bởi vì tình yêu ấy rất gần gũi, đến nỗi, một cách nào đó, tôi có thể nói như thánh Gioan tông đồ : “Chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã thấy tận mắt, chúng tôi đã chiêm ngưỡng, chúng tôi đã chạm đến” (1 Ga 1,1).