bỡ ngỡ
Đức tin trong hành trình giáo dục

Đức tin trong hành trình giáo dục

Những yếu tố đồng hành với hành trình giáo dục cuộc đời của ta phải kể là rất nhiều. Như ảnh hưởng của gia đình, nhà trường, văn hóa cũ mới, bạn bè và những thăng trầm lịch sử.
Đối với nhiều người, yếu tố đồng hành quan trọng nhất chính là đức tin.

Nhớ về ngày đến với Báo Công giáo và Dân tộc

Nhớ về ngày đến với Báo Công giáo và Dân tộc Cuộc đời mỗi người đôi khi có những bước ngoặt mà bản thân khó thể nào quên. Bước ngoặt đó có thể vui, có thể buồn, đánh dấu sự kết thúc hay mở đầu cho hướng đi mới.